Facebook avatar

Ni som använder Facebook mycket har kanske sett idag att man kan göra en avatar av sig själv. Jag gav det ett försök att skapa en som ser ut som mig. Jag tycker att det liknar mig lite grann. Vad tycker ni, kan man se att det ska föreställa mig?
(null)
(null)


0 kommentarer